Sammanfattning av föredraget: IKT-tips, trix och framtida trender

bionic hand and human hand finger pointing

I dag talade jag inför mina kollegor på skolan. Jag hade inte så lång tid på mig så jag fick rejsa. Texten nedan är en sammanställning av de bilder jag visade under föreläsningen.

Under föreläsningen använde jag mig av bildspelsfunktionen i Obsidian.md. Det var sedan lätt för mig att instruera ChatGPT om att konvertera dokumentet jag använde till en sammanfattande text. Det är den texten ni ser här nedan. Den är inte skriven till fullo av ChatGPT. Det har krävts en del handpåläggning.

Creaza

Creaza är en onlineplattform som erbjuder olika verktyg för att skapa animationer, tankekartor och podcasts. Den innehåller också färdiga uppgifter som kan användas för att utveckla kreativitet och digital kompetens.

De tre verktygen som Creaza erbjuder:

 • Med hjälp av Cartoonist kan du skapa animationer, vilket kan stimulera kreativiteten men kan också bli tidskrävande.
 • Med Mindomo skapar du tankekartor. Det är ett bra alternativ till MindMup, men frågan är om tankekartor inte alltid blir bättre när de görs för hand.
 • Med AudioEditor går det att skapa Podcaster. Vi har tillgång till flera liknande verktyg, men med det här verktyget går det även att klippa i podcasterna. Det går även att lägga till ljudeffekter.

Google Docs

Några tips för att förbättra arbetet i Google Docs inkluderar att skapa mejlmallar för ofta skickade mejl, använda bokmärken för att länka till specifika platser i dokument och undvika sidbrytningar genom att ändra sidinställningarna.

Skapa mejlmallar för mejl du skickar ofta

För att spara tid och förenkla processen när du skickar liknande mejl ofta, använd mejlmallar. Gå till Infoga > Byggstenar > E-postutkast för att skapa och använda mejlmallar.

Ta bort sidbrytningar

Om du inte behöver sidbrytningar i ditt dokument kan du enkelt ta bort dem. Gå till Arkiv > Sidinställningar > Inga sidor.

Länka till specifika ställen i andra Google Docs

Om du vill länka till en viss del i ett annat Google Doc, använd bokmärken eller dokumentdispositionen.

 1. Öppna dokumentdispositionen och klicka på den rubrik du vill länka till.
 2. Kopiera URLen.
 3. Markera texten i dokumentet du vill länka från.
 4. Tryck ctrl + K och klistra in länken som du kopierade tidigare.

För att länka till en specifik plats som inte är en rubrik

 1. Placera markören där du vill skapa bokmärket.
 2. Gå till Infoga > Bokmärke.
 3. Följ sedan samma steg som för att länka till en rubrik (från steg 3 ovan).

Google Sheets

För att effektivisera arbetet i Google Sheets kan man använda funktioner som COUNTIF, namngivna funktioner och QUERY. Dessutom kan man använda formeln SUMPRODUCT för att räkna ut genomsnittsmeritvärden.

Räkna antalet av en viss cellinnehåll

=countif(A1:A;"x")

Byt ut x mot en annan textsträng, beroende på vad du vill räkna.

Återanvänd formler

Om du skapat en bra formel och vill återanvända den på andra ställen så kan du använda dig av Namngivna funktioner.

Data / Namngivna funktioner

Använda Google Sheet som databas

Det går att göra avancerande sökningar i Google Sheets genom att använda Query-formler. När man väl lärt sig använda dessa formler så går det snabbt att leta rätt på RÄTT data i stora kalkylark.

=QUERY(Elever!$A$2:$K;"select A, B, D, F, G where H = "värde" ORDER BY D,B";0)

Byt ut värde mot det du vill söka efter.

Räkna ut genomsnittsmeritvärde

Det händer ganska ofta att jag vill räkna ut genomsnittsmerit för ett område, kanske för att jämföra hur väl elever har presterat för olika delar av att arbetsområde. Där är formeln nedan fantastisk.

=(SUMPRODUCT(COUNTIF(intervall;{"E";"D";"C";"B";"A"});{10;12,5;15;17,5;20})/(COUNTA(intervall)-COUNTIF(intervall;{"K";"I"})))

Byt ut intervall mot det intervall där du vill räkna ut meritvärdet, exempelvis E2:E om du vill räkna ut meritvärde i kolumn E och använder cell E1 som rubrik.

Framtidsspaning: Språkmodeller och Internet 3.0

AI

Framtidens digitala landskap kommer att präglas av utvecklingen av språkmodeller och Internet 3.0. Språkmodeller, som OpenAI:s ChatGPT, är artificiell intelligens som är utformad för att förstå och generera naturligt språk. De tränas på stora mängder text för att lära sig mönster, grammatik och fakta om världen. Internet 3.0 innebär övergången till ett decentraliserat internet, där användare äger sina egna data och har rätten till det de producerar.

Det finns dock oro kring AI-utvecklingen, eftersom snabb samhällsomvandling kan leda till social oro och förlust av arbetstillfällen. Dessutom finns det problem med att få AI att förstå och följa mänskliga värderingar, något som kallas ”alignment-problemet”.

För att använda verktyg som ChatGPT effektivt rekommenderas det att testa verktyget, vara medveten om dess styrkor och svagheter, och tänka på hur det kan användas i undervisningen. Det är viktigt att vara medveten om att utvecklingen inom AI och språkmodeller går mycket snabbt och kan komma att påverka fler områden än vi kan förutse idag.

Obsidian och Zettelkasten – Det jag knappt hann tala om

Många studenter har på senare tid börjat använda verktyg som Obsidian.md och Zettelkasten-metoden för att bygga sina så kallade second brain.

Med en Zettelkasten skapar studenter länkade anteckningar som fungerar som ett personligt kunskapsnätverk. Denna metod gör det enklare att se samband mellan olika ämnen och snabbt återfinna tidigare insikter.

Samtidigt kopplas denna trend till den snabbt växande rörelsen kring Internet 3.0, där ett av fokusen ligger på att äga sina egna data och värna om privatlivet. Genom att skapa och underhålla ett personligt nätverk av anteckningar stärker studenter sin kunskap och kontroll över sin information. Detta är särskilt viktigt i en tid då digitala plattformar och tjänster samlar in och kontrollerar allt mer av våra personliga data.

Sammantaget bidrar användningen av Obsidian.md, Zettelkasten och liknande verktyg till att ge studenter större kontroll över sina egna data och en bättre grund för att hantera och bygga på sin kunskap.

Länksamling

Verktyg och resurser

 1. Creaza: https://www.creaza.com/
 2. Creaza färdiga uppgifter: https://www.creaza.com/home/exercises

AI och språkmodeller

 1. ChatGPT (OpenAI): https://chat.openai.com/

Videoresurser

Lex Fridman intervjuar Open AIs VD Sam Altman om framtidens jobb
Lex Fridman intervjuar den svensk-amerikanska AI-forskaren Max Tegmark om framtidens utbildning
Doktoranden Morgan Anderson förklarar varför du ska bygga en second brain med hjälp av Obsidian. Hon förklarar också grunderna för Zettelkasten-filosofin.
Kanalen AI Explained sammanfattar senaste månadernas framgångar inom AI-teknologin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.