Befälet i klassrummet

Sammanfattning

När fler än en vuxen vistas i klassrummet under en lektion uppstår problem om vem som ska ta hand om eventuella ordningsproblem. Det finns tre sätt att lösa frågan. Det bästa sättet är om föreläsaren tar hand om alla störningar. Är föreläsaren osäker så kan det vara bättre om den lyssnande tar hand om problemen, men då bör den som tar hand om problemen tänka på att vara diskret för att inte själv störa lektionen allt för mycket. Det tredje alternativet är att de vuxna delar ansvaret. Då bör de vuxna vara samspelta och på något vis ha talat igenom ansvarsfördelningen.

Det går också att komma åt ordningsproblem utan att tillrättavisa. Lyssnaren kan ställa frågor till föreläsaren som leder in föreläsningen på ett intressantare spår.

Fortsätt läsa ”Befälet i klassrummet”

Guinness spöar Södergran och Boye

Jag skulle fortsätta med muntlig framställning i en av mina lite mer talträngda grupper i dag. Jag laddade med lite dikter som jag tänkte att eleverna skulle läsa för varandra i smågrupper. Tanken var att de skulle lockas till att läsa högt för varandra. När lektionen precis hade börjat kom några av grabbarna i gruppen och sa att de fått tid i biblioteket för att hämta sina bokband. Jag gav dem tillåtelse att gå ifrån. Plötsligt ville alla gå till biblioteket. Fortsätt läsa ”Guinness spöar Södergran och Boye”

Det går att förutse mobbning

Aftonbladet 12 oktober skriver att vem som utses till mobboffer inte är någon slump till skillnad mot vad som tidigare sagt, speciellt för att trösta mobboffer. Uppgifterna får tidningen från Archives of General Psychiatry, som ges ut av det amerikanska medicinsällskapet. Tyvärr går det inte att få tillgång till originalartikeln utan att vara prenumerant. Men ett abstract finns i alla fall. Vad jag kan utläsa sägs inget i rapporten om neuropsykiatriska funktionshinder. Det vore intressant att se om barn (och/eller föräldrar) med funktionshinder är överrepresenterade. Min erfarenhet är att det är bland elever med asperger, adhd, tourette, tvångssyndrom med flera som vi i hög grad kan hitta de presumtiva mobbningsoffren. Ungar är experter på att sålla fram de avvikande ur mängden.

Studiens slutsats är att rikta föräldrautbildningar mot föräldrar med låg inkomst. Men det känns som ett väldigt trubbigt vapen för att komma till rätta med mobbning.

Hoppas att man fortsätter med en studie som försöker att ta reda på var man kan hitta mobbarna.

Några ord om att tala med andra i skolan

Några definitioner från ne.se

Argumentera – framföra argument för viss ståndpunkt i viss fråga

Diskutera – delta i diskussion om viss fråga med andra parter genom att argumentera och lyssna till motargument

  1. allmännare prata om
  2. med bibetydelse av ifrågasättande

Samtala – tala (med annan person) för att utbyta synpunkter eller upplysningar

Om att tala med andra

Vi befinner oss varje dag i den situationen som lärare att vi vill påverka andra människor. Det kan vara elever, föräldrar, kollegor, chefer eller andra. Det viktigaste i varje sådant möte är att händelsernas utveckling i framtiden blir på bästa möjliga sätt. Om du har tänkt igenom hur du vill påverka människan du ska tala med så är det bästa möjliga sättet på det sätt du vill påverka människan du har framför dig. Fortsätt läsa ”Några ord om att tala med andra i skolan”

Kommer datorspelen att bli bättre än livet?

Datorspelen utvecklas allt mer. Datorspelen är redan idag, och kommer allt mer i framtiden, att bli primärkällan för många människor vad gäller känslomässiga intryck, moraliska diskussioner, erfarenhter utanför den egna sfären, sådana funktioner som böcker, musik och tv har stått för fram till i dag. Fortsätt läsa ”Kommer datorspelen att bli bättre än livet?”

Vuxen när man är 18

Aftonbladet skriver i dag att Cathrine Lislerud tänker gifta sig, byta namn, supa sig full och ta lån på sin 18-årsdag för att protestera mot att myndighetsåldern är satt för lågt. Kan det, i själva verket, inte vara så att ungdomarna har vallats genom livet med skolan som guide och aldrig lärt sig att använda sina egna vingar? Känner sig ungdomarna inte mogna att ta eget ansvar när de är 18 så kanske det är dags att lära ut ansvar, inte i skolan, utan i hemmen.

Style Sheet (css) på lite mer komplicerade sajter

Introduktion

Jag håller på en del med att koda nätsidor. Jag är speciellt intresserad av att få koden snygg och att sidorna ska kunna läsas av alla, även av de som har någon form av funktionhinder.

Denna artikel har egentligen inget med skola att göra. Jag skriver den för att jag inte har hittat någon motsvarande sida på svenska pch att andra förmodligen har ställt sig samma fråga. Nu har jag surfat runt och funnit mina svar. Så är du inte intresserad av css-hygien och förstår du inte ens vad jag talar om så är det bara att klicka vidare till en annan artikel. Fortsätt läsa ”Style Sheet (css) på lite mer komplicerade sajter”

På stenåldern satt man inne och spelade datorspel…

Aftonbladet skriver man att man i Tensta datoriserat en lekpark så att man kan lösa olika uppdrag genom att klättra i olika klätterställningar. Detta är nyheten jag väntat på. Jag har länge trott att datorspelen kommer att flytta ut. I takt med att datorerna blir mindre kommer de också bli transportabla. Fortsätt läsa ”På stenåldern satt man inne och spelade datorspel…”

Elever ambivalenta till kameraövervakning

Jag läste tillsammans med mina elever DN Debatt förra lektionen. Skolan där jag jobbar har precis fått kameror installerade  och eleverna var nästan helt överens om att kameraövervakning av skolan var av ondo.

Jag ställde då frågan: ”Har ni märkt att brandlarmet inte har gått någon gång under denna termin?” Brandlarmet brukar annars gå en eller två gånger per vecka. Det utlöstes alltid i samma undanskymda korridor där det i dag sitter en kamera.

Det kanske inte är så dumt med kameror ändå, var den genomsnittliga åsikter efter diskussionen. Vän av ordning kanske tycker att jag styrde debatten väl mycket. Men jag måste då poängtera att jag förmodligen är skyldig till att ha skrämt eleverna för övervakning från början efter det att vi tidigare kört ett litet tema om dystopier med Orwells 1984, lite Matrix och Boyes Kallocain.

Det är komplext det där med kameror. Klottret och vandaliseringen har minskat och brandlarmet har slutat ljuda. Men på filmerna kan det fastna händelser som ingen kanske borde se. Frågor kan behöva redas ut som aldrig borde ha ställts. Jag förblir medvetet kryptisk här.

Uppdaterat

Svenska Dagbladet hänger på (även en artikel om kameraövervakningen i praktiken) genom att intervjua skolborgarrådet i Stockholm Lotta Edholm (Fp) och Roger Mogert, ansvarig för skolfrågor hos socialdemokraterna. De är båda ense om att kameror behövs i skolorna.

Jag tycker att det är intressant när ideologier krockar. Borde inte det liberala Folkpartiet vara starkt emot kameraövervakning? Tydligen är skolpraktiken viktigare än den mer grundläggande integritetsdebatten. Eller handlar den debatten bara om vuxnas rätt till integritet?