Det går att förutse mobbning

Aftonbladet 12 oktober skriver att vem som utses till mobboffer inte är någon slump till skillnad mot vad som tidigare sagt, speciellt för att trösta mobboffer. Uppgifterna får tidningen från Archives of General Psychiatry, som ges ut av det amerikanska medicinsällskapet. Tyvärr går det inte att få tillgång till originalartikeln utan att vara prenumerant. Men ett abstract finns i alla fall. Vad jag kan utläsa sägs inget i rapporten om neuropsykiatriska funktionshinder. Det vore intressant att se om barn (och/eller föräldrar) med funktionshinder är överrepresenterade. Min erfarenhet är att det är bland elever med asperger, adhd, tourette, tvångssyndrom med flera som vi i hög grad kan hitta de presumtiva mobbningsoffren. Ungar är experter på att sålla fram de avvikande ur mängden.

Studiens slutsats är att rikta föräldrautbildningar mot föräldrar med låg inkomst. Men det känns som ett väldigt trubbigt vapen för att komma till rätta med mobbning.

Hoppas att man fortsätter med en studie som försöker att ta reda på var man kan hitta mobbarna.