Skapa tecknade myter och legender i webbläsaren

Story Creator

Med hjälp av Myths and Legends Story Creator kan eleverna skapa egna berättelser i fantasymiljö. Utöver vanliga bilder går det också att välja rörliga bilder och ljudeffekter till sagorna. Sajtskaparna skriver:

The variety of stories in Myths and Legends aims to give inspiration to young people at school and at home to create and publish their own work. The site provides a multitude of tools and opportunities that enable pupils to submit their stories for the enjoyment of a world wide audience, with the prospect of receiving peer review and evaluation.

Jag kan tänka mig att verktyget lämpar sig för elever som har lite svårt att komma igång med skrivandet. Den här arbetsgången borde fungera:

  1. Eleven skapar berättelsen fritt med hjälp av verktyget.
  2. Eleven skriver om berättelsen i en ordbehandlare och konverterar bilderna till beskrivningar i texten.