Gå ut!

Det märks tydligt att dagarna blir allt kortare. Snart kommer solen inte att lysa längre när du går från och till jobbet. Däremot är det ljust mitt på dagen då man tvingas sitta inne med eleverna i klassrummet.

Eller är man tvungen till det? I vårt arbetslag har vi infört promenad under lunchen. Vi har mätt upp en kort sträcka, 960 meter för att vara exakt. Man går lätt runt den på en kvart. Var och en av personalen i arbetslaget ansvarar för lunchpromenaden en dag i veckan. På så vis kommer man ut åtminstone en dag i veckan. Men det finns ju inget som säger att man kan gå ut de andra dagarna också. Fortsätt läsa ”Gå ut!”