Bibeln på schemat

I dag har jag börjat bibelarbetet med att ge sjuorna en överblick över vad hela bibeln handlar om. Jag vill visa dem att man i den brokiga texten faktiskt kan skönja en röd tråd. Vi läste Bibeln i tio akter på bibeln.se. Texten är relativt svår för många elever och många blir uttråkade, men rubrikerna är bra att utgå från när man själv försöker sammanfatta Bibeln. Några elever läste allt själva, några andra ville att jag sammanfattade så jag gjorde det.