Hamas och Israel – Börja snacka med varandra!

Mina åsikter i Gazakonflikten. Våld och isolation löser inte konflikter, det kan kan däremot samtal göra.

dialogGazakonflikten är så infekterad att den är svår att förhålla sig till överhuvud taget. Nätet översvallas av infekterade inlägg och brösttoner från polariserade kontrahenter. Jag är pacifist. Militära lösningar gagnar sällan någon, inte i det långa loppet i alla fall. De konflikter vi ser i Mellanöstern idag är arvet av gamla olösta konflikter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. De konflikterna var militära. Jag tänker på andra världskriget, kampen för ett eget land för judarna, stormaktskonflikter i Afghanistan och övriga Mellanöstern. Fortsätt läsa ”Hamas och Israel – Börja snacka med varandra!”