Metro 2033: den sista tillflykten av Dmitrij Gluchovskij

Du ska läsa Metro 2033: den sista tillflykten av Dmitrij Gluchovskij för att den kan ge en inblick i hur det är att leva på en framtida sargad planet, för att Gluchovskij skildrar en resa genom Moskvas Metro där alla upptänkliga livsåskådningar levandegörs, för mörkret i tunnlarna och för att resan genom tunnlarna också är en resa genom det egna jaget och uppfattningen om vad som är verkligt.

Lite mer om oro bland elever

Ibland händer det att jag avstår från att ta upp en fråga, inom framför allt so:n, eftersom jag vet att lektionsinnehållet kan göra att vissa elever tar med sig oro hem. Jag nämnde tidigare att jag kanske skulle behandla Rysslands närvaro i Latinamerika. Men nu är jag tveksam. DN följer idag upp med en artikel där den republikanska vicepresidentkandidaten Sara Palin intervjuas. Hon säger bland annat att hon inte är främmande till att gå i krig mot Ryssland.

Med tanke på att jag häromdagen tog upp LHC och hoten om jordens undergång, så avstår jag idag från att kommentera spänningarna mellan USA och Ryssland, om det inte är så att någon elev tar upp frågan spontant förstås.