Bedömningsaspekter – djup

RoA-djup

Djupet i en redogörelse beror på hur långa dina resonemangskedjor är och hur komplext du resonerar.

En resonemangskedja känns igenom genom att den innehåller uttryck som

  • därför att,
  • det leder till,
  • på grund av,
  • eftersom m.m.

I en resonemangskedja förklarar du hur saker och ting hänger ihop. Jag har läst många texter där elever tar för givet att jag förstår hur de tänker, och det kanske jag kan gissa mig till, men det är ändå viktigt att skriva ut alla delar i ett resonemang för att jag ska slippa gissa hur du tänker. Korta resonemangskedjor består ofta av korta konstateranden.

Resonemangskedjor kan göras längre på två olika sätt; endera så kan du zooma in i ett ämne och förklara mer i detalj; resonemanget blir då mer komplext, eller så kan du förklara längre, du kan förklara fler följdverkningar.

Här kommer först ett exempel på en kort resonemangskedja:

Fler poliser på gatorna (A) leder till färre brott (B).

Vi zoomar in i kedjan och lägger på fler led i själva kedjan:

Fler poliser på gatorna (A) leder till färre brott (B) eftersom närvaron av poliser på gatorna gör risken att bli upptäckt när ett brott begås ökar (C).

Vi kan också förlänga resonemangskedjan:

Fler poliser på gatorna (A) leder till färre brott (B). Färre brott gör att befolkningen känner sig tryggare (C) och vistas mer ute (D). Det leder till bättre hälsa i befolkningen (E).

Den sista kedjan för resonemanget vidare till andra områden medan den andra resonemangskedjan förtydligar hur orsakerna hänger ihop.

Tänk dock på att för långa resonemangskedjor som leder vidare kan föra dig bort från ämnet, så långa resonemangskedjor är inte bra per automatik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.