Radioteatern gestaltar Asperger

Jag lyssnar på radioteatern i P1, Livet kom så plötsligt, av Klas Abrahamsson och tänker på de elever jag träffat med diagnosen Asperger syndrom. Jag tänker på de rätt och de fel jag gjort mot de eleverna. Lyssna på den och tänk på de människor du mött som endera förargat dig eller som du förargat och där förklaringen kanske kan bestå i missförstånd eller att du och den andre uppfattar verkligheten på olika sätt.

Att sätta betyg för elever med Aspergers syndrom

Några råd om hur du ska tänka när du sätter betyg i ämnen för elever med Aspergers syndrom.

Med jämna mellarum ser man på något forum lärare som frågar hur man ska tänka när man sätter betyg för elever med Aspergers syndrom. Jag dök på en sådan tråd i ett pedagogforum. Eftersom jag har jobbat en hel del med elever med denna diagnos så slängde jag mig in i debatten med följande svar: Fortsätt läsa ”Att sätta betyg för elever med Aspergers syndrom”

Att handskas med besvärliga grupper

Ponera att du har en grupp som du har svårt att få ordning i. Vilka medel har du att ta till för att få lugn i gruppen? En av de första sakerna man brukar ta till är att höja rösten. Fungerar rytandet så är det ett bra verktyg att ta till. Men om nu den arga rösten genomskådas? Om eleverna förstår att din höjda röst är en fasad, vad gör du då?
Fortsätt läsa ”Att handskas med besvärliga grupper”

Psykosociala funktionshinder

Ungefär tio procent av våra elever i skolan har någon form av psykosocialt funktionshinder. De vanligate vi stöter på är ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Jag skulle kunna skriva spaltmil i detta ämne, men jag väljer att koncentrera mig på det väsentligaste.
Fortsätt läsa ”Psykosociala funktionshinder”