Bedömningsaspekter – bredd

RoA-bredd

Kanske har en lärare sagt till dig att ditt arbete har ett allt för magert innehåll. ”Magert? tänker kanske du. Vad menas med det?” Läraren skulle också kunnat säga att ditt arbete innehåller för få aspekter av ett ämnesområde.

Låt oss säga att du har fått i uppgift att skriva ett arbete om hälsa. Uppgiften lyder:

Skriva en artikel i en ungdomstidning. I artikeln ger du råd om hur människor ska leva för att hålla sig friska.

Om du då skriver om att det är viktigt att motionera, så har du du tagit upp en aspekt, men vi kan också tänka oss andra aspekter, exempelvis:

  • kost
  • sömn
  • mental träning

Ett magert innehåll innebär alltså att du tagit upp för få aspekter. Du har inte uttömt alla delar som finns att skriva om inom ett ämne.

Bedömningsaspekter

Skolverket gav 2014 en skriften Bedömningsaspekter som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning för att göra kunskapskraven tydligare för elever. Pedagog Värmland tog utifrån skriften fram ett dokument och en film som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning utifrån sex olika bedömningsaspekter. Filmen är i första hand riktad till lärare, men elever kan också få ut mycket innehållet.
RoA-sammanfattningDe sex bedömningsaspekterna har spridits vidare över nätet. Jag har gjort min egen variant av affisch för att beskriva aspekterna. Du ser min variant här till höger. Dokumentet här till höger kan användas som checklista när du löser en resonerande eller analyserande skoluppgift.

I en serie inlägg här på bloggen kommer jag att gå igenom varje aspekt lite mer i detalj.