Mera media

Vi fortätter med media i en av grupperna. Det blev en bra debatt om en arikel i aftonbladet om X-box 360. Eleverna fick ett analysschema att följa. De satte sig sedan i grupper framför datorerna och letade artiklar. Riskabelt! Man får se till att de håller sig på rätt sidor. Jag kunde i och för sig ha gett dem artiklar i förväg att analysera, men jag tycker att det blir bättre analyser om eleverna själva väljer. Fortsätt läsa ”Mera media”