Svenskt bistånd goes bad

Nu får Gunilla Carlsson och SIDA se upp så att de inte blir terroriststämplade. Skillnaden mellan demokratirörelse och terroristorganisation är stundtals hårfin. Jag kan tänka mig ett scenario i framtiden där Sverige stödjer en demokratisk rörelse i ett land som USA betecknar som skurkstat. Men förlikar sig ledaren i skurkstaten med USA i syfte att bekämpa en annan skurkstat så finns risken att demokratirörelsen plötsligt blir en terroristorganisation och hamnar på EU:s lista över terroristorganisationer.

Om dessa utlandssvenskar hade skickat pengar till de kämpande landsmännen för mat, läkemedel och till och med för vapen.

Hade vi då klassat dessa penningsändningar som terrorism och kallat dem som skickat pengarna för terrorister och låtit fängsla dem? 
Knappast. Men det är precis vad som skedde med de fyra somalier som greps i sina bostäder i Tensta och häktades den 28 februari i år. De är misstänkta för just detta. Två av dem har släppts, men två män i 40-årsåldern är fortfarande häktade.

Skillnaden är att mottagarna av pengarna har funnits med på en lista över terroristmisstänkta. En lista som har sitt ursprung i USA.

SvD – Brännpunkt, 7 juni 2008, JANNE FLYGHED professor Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Relativt lite stöd har kanaliserats till medborgerliga demokratirörelser i det civila samhället inriktade på politiska reformer. Sverige ska bryta denna tradition.

DN Debatt, 27 september 2008, Biståndsminister Gunilla Carlsson